anest-iwata
WRA/LRA系列
 

紧凑型高性能自动喷枪。

wra_101.jpg
wra_200.jpg
tawt0.jpg
wra_101.jpg
wra_200.jpg
tawt0.jpg
特点
 
  • 中心空气和角空气分别独立控制,可在喷涂过程中远程设置喷幅宽度,以减少过量喷涂
  • 涂料循环功能可减少金属漆等涂料沉淀
  • 紧凑的机身可以设置在狭小空间。除了可以使用喷涂机器人,还可以使用自动涂装机等。
  • 注意事项
    本自动喷枪没有空气阀,请参照下面的系统图。
    接头为市售品的安装例。
系统图
 
wra_lra_ph03.gif
安装尺寸图(mm)
 
WRA-101
 
wra_lra_ph04.gif
 
WRA-200
 
wra_lra_ph05.gif
 
LRA-200
 
wra_lra_ph06.gif