anest-iwata
简易,陶瓷自动喷枪
 

W-200,WA-200型喷枪的涂料喷嘴和针阀前端使用超钢制造。

sga_101_2.jpg
w200zp.jpg
wa200zp.jpg
sga_101_2.jpg
w200zp.jpg
wa200zp.jpg
特点
 
  • W-200,WA-200型喷枪的涂料喷嘴和针阀前端使用超钢制造。(W-200ZP,WA-200ZP)
  • 用1根空气软管同时引导喷涂空气和活塞动作空气的简易自动喷枪。(SGA-101)
安装尺寸图(mm)
 
WA-200
 
ceramic_ph03.gif